Anakinra

Anakinra

Je arts schrijft je anakinra voor als je een autoimmuunaandoening hebt zoals juveniele idiopathische artritis (JIA, jeugdreuma) en reumatoïde artritis (RA). Ook krijg je soms anakinra als je een autoinflammatoire syndroom hebt. Dit is een groep aandoeningen die lijkt op de groep van autoimmuunaandoeningen.

Anakinra

In deze folder vind je meer informatie over het medicijn anakinra, zoals:

  • hoe anakinra werkt
  • hoe je anakinra moet gebruiken
  • welke bijwerkingen je kunt krijgen
  • of je anakinra met andere medicijnen kunt gebruiken
  • en andere praktische tips

Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust aan je reumatoloog, reumaverpleegkundige of apotheker.