Fysiotherapie voor mensen met reuma werkt en moet terug in het basispakket

Fysiotherapie voor mensen met reuma werkt en moet terug in het basispakket

Fysiotherapie is onmisbaar voor een grote groep reumapatiënten en moet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dat staat in ons Reumanifest dat vele wetenschappers en behandelaren al ondertekenden. De Tweede Kamer besluit binnenkort over de basisverzekering voor 2018. Help ons en onderteken ook het Reumanifest! 

Reumanifest

 

Veel mensen met reuma zijn beperkt in hun dagelijkse functioneren. Om zelfstandig aan het werk te blijven en mee te draaien in hun gezin hebben nu ongeveer 700.000 reumapatiënten fysiotherapie; sommigen vaak en anderen incidenteel. Voor al deze mensen kan fysiotherapie het verschil betekenen tussen werken en waardigheid of thuis zitten, thuiszorg en zelfs ziekenhuisopname.

Het positieve effect van fysiotherapie wordt wereldwijd door de medische praktijk erkend. Dat fysiotherapie voor reumatische aandoeningen, op een enkele uitzondering na, niet meer wordt vergoed uit het basispakket is dan ook onbegrijpelijk. Fysiotherapie is essentieel voor mensen met reuma, het werkt en bespaart zorgkosten.

 


Onderteken het Reumanifest!

Vind jij ook dat fysiotherapie werkt en terug moet in het basispakket? Onderteken het Reumanifest!

*U ontvangt van ons één e-mail.


 

Fysiotherapie is van essentieel belang voor mensen met reuma

Reuma gaat vaak gepaard met gewrichtsontstekingen en -schade, waardoor mensen pijn en andere lichamelijke klachten hebben. Fysiotherapie bestrijdt deze klachten, vermindert pijn en bevordert mobiliteit. De complexe klachten en individuele problematiek vragen om therapie op maat. Voor sommige patiënten doorlopend, voor anderen tijdelijk. In tegenstelling tot veel reumamedicatie heeft fysiotherapie geen bijwerkingen.

Doordat fysiotherapie nu niet in het basispakket zit, wordt een grote groep patiënten de zorg onthouden die zij juist zo hard nodig hebben.

Aletta Elders, 42 jaar, Sjögren en RA: “Drie jaar geleden hield mijn reuma mij thuis. Fysiotherapie helpt mij om weer mee te doen in de maatschappij en nu kan ik plannen maken voor de toekomst.”


 

Fysiotherapie voor mensen met reuma wérkt

De medische wereld is al jaren overtuigd van de positieve effecten die fysiotherapie heeft op de kwaliteit van leven en de arbeidsproductiviteit van mensen met reuma. Wereldwijd schrijven reumatologen fysiotherapie als behandelmethode voor.

Dr. Hein Bernelot Moens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie: “Wij zien regelmatig patiënten in de spreekkamer die sterk afhankelijk zijn van fysiotherapie om te kunnen functioneren. Deze zorg valt nu buiten de basisverzekering, waardoor die voor veel mensen met reuma niet toegankelijk is.”

Ook patiënten zijn overtuigd van het belang van fysiotherapie. In een periode van nog geen 14 dagen reageerden meer dan 5000 mensen op de landelijke oproep van het Reumafonds: fysiotherapie helpt mensen in hun dagelijkse functioneren.

Walda Goldbach, 62 jaar, artrose en scoliose: “Fysiotherapie voorkomt dat ik in een rolstoel beland. Hierdoor kan ik blijven werken en mijn pijnklachten zodanig beperkt houden dat ik niet afhankelijk ben van zware pijnstillers.”

 

 

Fysiotherapie bespaart zorgkosten 

Onder het mom van een bezuiniging schrapte de overheid fysiotherapie een aantal jaar geleden uit het basispakket. Aanvullende verzekeringen zijn geen oplossing: patiënten betalen veel premie voor een gelimiteerd aantal behandelingen. Niet langer vergoeden van fysiotherapie betekent voor veel mensen met reuma dat ze niet meer kunnen werken en gedwongen moeten terugvallen op specialistische ziekenhuiszorg die gemiddeld zeven keer zo duur is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

 

 

Fysiotherapie op maat moet terug in het basispakket voor mensen met reuma

Wij vinden het onbegrijpelijk dat fysiotherapie niet meer vergoed wordt vanuit het basispakket. De effectiviteit is evident, wordt door de patiënt zelf ervaren en door de medische praktijk erkend.

Professor Thea Vliet Vlieland, bijzonder hoogleraar Doelmatigheid van revalidatieprocessen: “Er is geen enkele reden om nu een duur en tijdrovend onderzoek te doen naar de effectiviteit van oefentherapie. Daar bestaat namelijk al voldoende wetenschappelijk bewijs voor.”

Wij roepen de leden van de Tweede Kamer en het kabinet op te besluiten dat fysiotherapie op maat wordt vergoed uit de basisverzekering voor die mensen met reuma die het nodig hebben. Uitstel leidt tot dagelijkse beperkingen voor mensen met reuma en tot aanzienlijk hogere zorgkosten voor de patiënt en samenleving.

Het Reumanifest wordt ondersteund door een recente peiling onder 5100 reumapatiënten.

 


Onderteken het Reumanifest!

Vind jij ook dat fysiotherapie werkt en terug moet in het basispakket? Onderteken het Reumanifest!

*U ontvangt van ons één e-mail.


 

 
DR. H.J. BERNELOT MOENS,
voorzitter
DR. W.F.H. PETER,
voorzitter
KOEN ZOETELIEF,
coördinator
PROF. DR. D.L. BAETEN, hoogleraar
Reumatologie, in het bijzonder
immuungemedieerde ontstekingsziekten
PROF. DR. D. VAN SCHAARDENBURG,
hoogleraar Reumatologie, in het
bijzonder vroege diagnostiek en
behandeling van reumatische ziekten
PROF. DR. T.W.J. HUIZINGA,
hoogleraar in de experimentele
reumatologie
PROF. DR. J. DEKKER, professor of
Allied Health Care at the Department
of Psychiatry and the Department
DR. G. TER HORST,
voorzitter
PROF. DR. IR. T.H. SMIT, hoogleraar
Translationele Regeneratieve
Geneeskunde
PROF. DR. G. KLOPPENBURG,
hoogleraar Reumatologie in het
bijzondere artrose
PROF. DR. J. HARLAAR, hoogleraar
Klinische bewegingsanalyse
PROF. DR. T.P.M. VLIET VLIELAND,
bijzonder hoogleraar Doelmatigheid
van revalidatieprocessen, in het
bijzonder fysiotherapie
DR. I.E. VAN DER HORST,
reumatoloog
PROF. DR. S. BIERMA-ZEINSTRA,
hoogleraar Artrose en gerelateerde
aandoeningen en hoofd klinisch
onderzoek afdeling Huisartsgeneeskunde
DRS. D.M. KEESENBERG,
voorzitter
DR. S. VAN WEELY,
onderzoeker
PROF. DR. W.F. LEMS,
hoogleraar Reumatologie
PROF. DR. B. KOES,
hoogleraar Huisartsgeneeskunde
PROF. DR. A.H.M. VAN DER HELM –
VAN MIL, Internist, rheumatologist,
Department of Rheumatology
PROF. DR. R. VAN VOLLENHOVEN,
hoogleraar Reumatologie
PROF. DR. J.A.N. VERHAAR,
orthopaedisch chirurg, hoofd afdeling
Orthopaedie
PROF. DR. A.E.R.C.H. BOONEN,
hoogleraar Reumatologie
PROF. DR. M. NURMOHAMED,
Head Rheumatology Research Dept. |
Reade, Dept. of Rheumatology
PROF. DR. L. VAN RHIJN, hoogleraar
Orthopedie
PROF. DR. R.G.H.H. NELISSEN,
voorzitter
PROF. DR. A.E. VOSKUYL, hoogleraar
Reumatologie
PROF. DR. J.M. VAN LAAR, Professor
and Chair, Division Internal Medicine
and Dermatology, Rheumatology &
Clinical Immunology
DR. A. VAN TUBERGEN, reumatoloog
PROF. DR. M. COPPIETERS, hoogleraar
Musculoskeletale Fysiotherapie
PROF. DR. C. VEENHOF, hoogleraar
Fysiotherapiewetenschap
 
Y. STADHOUDERS,
coördinator
PROF. DR. R. OSTELO, hoogleraar
Evidence Based Physiotherapy
PROF. DR. N. WULFFRAAT, hoogleraar
Kinderreumatologie
 
 
W. HILBERDINK,
coördinator
FYRANET LEIDEN E.O. DR. J.J.L.
MEESTERS, coördinator
A. BRACCO GARTNER,
bestuurssecretaris a.i.
 

Reumanetwerk

Salland & Vechtdal

E. REURINK, coördinator
J. TIGGELOVEN,
voorzitter (a.i.)
J.E.M. WIJBRANS-ROODBERGEN,
voorzitter
C. VAN HOUT,
voorzitter

L. VAN RIJN,
coördinator

H. MUIJEN-DROP,
coördinator
A. BRACCO GARTNER,
bestuurssecretaris a.i.
C.H.M. (ELS) VAN DEN ENDE,
PhD, PT, voorzitter
DR. F. VAN DER GIESEN,
fysiotherapeut-onderzoeker
REUMA NETWERK UTRECHT E.O.,
J. VAN DER WEIJDEN, coördinator
PROF. DR. F. VAN DEN HOOGEN,
hoogleraar Reumatologie en hoofd
van de afdeling Reumatologie in het
Radboudumc
E.KRUISWIJK,
voorzitter
 
J. Buijs MHA,
voorzitter Raad van Bestuur.
hoogleraar Fysiotherapie voor mensen
met chroniciteit