Verhoging eigen risico ontoelaatbaar

Verhoging eigen risico ontoelaatbaar

6 september 2017 - Een verhoging van het verplichte eigen risico in de zorg is ontoelaatbaar. Als de politiek hier toe besluit, heeft dat ongewenste consequenties voor mensen met reuma. Het eigen risico zou juist moeten worden verlaagd of afgeschaft, gezien de stapeling van kosten waar mensen met reuma voor staan.

Het Reumafonds komt als patiëntenorganisatie op voor de belangen van meer dan 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. Voor veel mensen met reuma is het eigen risico geen ‘risico’ maar een zekere uitgave. Zij betalen dit bedrag elk jaar, omdat ze standaard gebruik moeten maken van voor hen noodzakelijke zorg. Het Reumafonds pleit voor het verlagen of afschaffen van het eigen risico.

 

Verlagen of afschaffen

Het huidige eigen risico bedraagt € 385. Dit bedrag moet worden verlaagd of het eigen risico moet worden afgeschaft, omdat:  

  • Mensen met reuma niet kostenbewust kunnen handelen;
  • Het ‘zorg mijden’ in de hand werkt;
  • Mensen met reuma een opstapeling van zorgkosten hebben.  

Kostenbewust handelen is geen keuze

Met het invoeren van  het eigen risico probeert de overheid het gebruik van zorg af te remmen en stimuleert daarmee ’kostenbewust handelen’. Mensen met reuma hebben echter geen keuze bij de noodzakelijke zorg die zij gebruiken uit de basisverzekering. Daarom kunnen mensen met reuma niet kostenbewust handelen op deze wijze.

 

Zorg mijden

Het vragen van een eigen bijdrage werkt het mijden van zorg in de hand. Uit het Nivel-rapport blijkt dat zo’n 34.000 mensen met reuma zorg mijden uit angst voor extra vervolgkosten. Zorg mijden is in bijna alle gevallen niet goed voor de gezondheid van de (toekomstig) reumapatiënt en zijn of haar kwaliteit van leven. Om de gevolgen van een reumatische aandoening beheersbaar te houden, hebben mensen met reuma juist continue zorg nodig. Hierdoor kunnen zij blijven functioneren in de maatschappij en kunnen duurdere behandelingen mogelijk worden voorkomen.

 

 

Stapeling van kosten

De zorgkosten van mensen met reuma zijn de laatste jaren 'geëxplodeerd'. Het Nibud-onderzoek uit 2016 toont aan dat chronisch zieken te maken hebben met een stapeling van kosten en daardoor onterecht worden geconfronteerd met onvermijdbare hoge zorgkosten, die voor eigen rekening komen. Naast het eigen risico en straks de waarschijnlijk nog hogere zorgpremie, moeten mensen met reuma ook eigen bijdragen betalen. Bijvoorbeeld voor medicijnen, hulpmiddelen zoals orthopedische schoenen, ziekenvervoer en  thuiszorg. Voor mensen met reuma is  juist de stapeling van kosten soms niet te overzien en te behappen.