Reumavriendelijke gemeente

Reumavriendelijke gemeente

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 hebben bijna 1.200 mensen met reuma zo'n 10.000 e-mails gestuurd met reumavriendelijke aanbevelingen aan lijsttrekkers door het hele land. Daarmee hebben we reumavriendelijk beleid op de politieke agenda gezet bij veel gemeenten.

Wat is een reumavriendelijke gemeente?

Het Reumafonds wil goede reumazorg voor alle 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. Gemeenten hebben daarin een belangrijke rol. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Uit recent onderzoek bij ruim 2.200 mensen met reuma blijkt dat er bij gemeenten veel winst te behalen valt als het gaat om:

 • Reumavriendelijk sporten en bewegen
  Gemeenten moeten aangepast sporten en bewegen stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld door in samenwerking met bestaande sportverenigingen sporten specifiek voor mensen met reuma aan te bieden, maar ook door in de openbare ruimte te zorgen voor voldoende wandel- en fietspaden.
 • Betere communicatie en informatievoorziening
  Gemeenten moeten zorgen voor deskundige scholing van wmo-consulenten en andere hulpverleners op het gebied van reuma en de impact daarvan op het dagelijks leven. Daarnaast moeten ze duidelijk en proactief laten zien welke sociale voorzieningen en vergoedingen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben.
 • Reumavriendelijke drempelvrije en toegankelijke omgeving
  Het gaat hierbij niet alleen om de goede toegankelijkheid van stoepen en fietspaden. Ook het openbaar vervoer en regiovervoer zijn aandachtspunten. Bushaltes die worden opgeheven zorgen ervoor dat mensen met reuma verder moeten lopen en misschien wel helemaal niet meer de deur uit durven. Ook de toegang tot openbare gebouwen via deuren met zware drangers is niet bepaald reumavriendelijk.
   

Lees hier de drie speerpunten voor reumavriendelijk beleid

Bekijk hier het rapport met de onderzoeksresultaten.
 

Impact van reuma

Wist je dat in Nederland zo’n 1 op de 9 mensen reuma heeft? En wist je dat reuma niet één ziekte is maar een verzamelnaam voor meer dan honderd aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen? Reuma komt op alle leeftijden voor. De meest voorkomende klachten bij reuma zijn moeite met bewegen, extreme vermoeidheid en ondraaglijke pijn. Meer weten over de impact van reuma? Lees hier de belangrijkste feiten over reumatische aandoeningen in Nederland